Ngói lợp lấy sáng tráng men

Liên hệ

Khích thước ngói: 305x400 mm

Định lượng cho 1m2: 10 viên/m2

Trọng lương cho 1 viên: 0.6kg

Trọng lượng cho 1m2: 6.0kg/m2

Tiêu chuẩn phù hợp: JIS A5402(tiêu chuẩn Nhật Bản)

số lượng

+
-
Hotline tư vấn 0909299049