Ngói lợp lấy áng 22 viên/m2

Liên hệ

Khích thước ngói: 337x212 mm

Định lượng cho 1m2: 22 viên/m2

Trọng lương cho 1 viên: 0.5kg

Trọng lượng cho 1m2: 11kg/m2

Tiêu chuẩn phù hợp: JIS A5402(tiêu chuẩn Nhật Bản)

số lượng

+
-

% Tiết kiệm

Hotline tư vấn 0909299049