Chính sách bảo hành

SẢN PHẨM BÊN vatlieuxaydungmiennam.com.vn

Chế độ bảo hành:

 • Bảo hành tất cả các sản phẩm chính hãng mà nhà sản xuất đưa ra.
 • Sản phẩm được bảo hành phải có đầy đủ chứng từ mua hàng.
 • Lỗi xác nhận do nhà sản xuất.
 • Khách hàng giữ lại vỏ hộp bao bì.
 • Phải thi công theo đúng hướng dẫn trên bao bì, tờ rơi hoặc bằng văn bản hướng dẫn của nhà sản xuất.
 • Sản phẩm sử dụng phải cùng lô, cùng màu trên một không gian diện tích sử dụng.

Các trường hợp không được bảo hành:

 • Sản phẩm bị rêu mốc.
 • Sản phẩm hư hỏng do tác động cơ học gây nên.
 • Thi công sai cách với hướng dẫn trên bao bì, tờ rơi hoặc bằng văn bản hướng dẫn của nhà sản xuất.
 • Sản phẩm hư hỏng do sử dụng các hóa chất tẩy rửa không phù hợp.
 • Sản phẩm tự ý tháo dỡ, sửa chữa khi chưa có xác nhận lỗi của đại diện nhà sản xuất.
 • Sản phẩm bị lỗi do sử dụng lẫn lộn các lô màu sản xuất với nhau trên một không gian diện tích sử dụng.
 • Các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, bạo loạn, lũ lụt……