Ngói màu Đồng Tâm

Liên hệ

Khích thước ngói: 420x330 mm

Kích thước ngói sau khi lợp: 360x310 mm

Định lượng cho 1m2: 10 viên/m2

Trọng lương cho 1 viên: 4.0kg

Trọng lượng cho 1m2: 40kg/m2

 

số lượng

+
-

10% Tiết kiệm

Hotline tư vấn 0909299049 

 

Mô tả

Sản phẩm cùng loại