Ngói lợp lấy sáng kết hợp ngói nhật sóng nhỏ

Liên hệ

Khích thước ngói: 420x330 mm

Kích thước ngói sau khi lợp: 360x310 mm

Định lượng cho 1m2: 9-10 viên/m2

Trọng lương cho 1 viên: 0.8kg

Trọng lượng cho 1m2: 7.2 - 8.0kg/m2

Tiêu chuẩn phù hợp: JIS A5402(tiêu chuẩn Nhật Bản)

 

số lượng

+
-

% Tiết kiệm

Hotline tư vấn 0909299049