Gạch thẻ cổ bìa 7x20cm

Liên hệ

Gạch thẻ cổ ốp tường, gạch thẻ cổ tarng trí, gạch thẻ cổ thời pháp, gạch thẻ giả cổ.

* Thông tin sản phẩm:

- Kích thước : 7x 2.5 x20,21,22

- Trọng lượng : 32 kg/ thùng

- Số lương : 60 viên / thùng

số lượng

+
-

% Tiết kiệm

Hotline tư vấn 0909299049